-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2018/2019

grupa II

-
Wersja do drukudruk
grupa II
Innowacje „W świecie barw -wychowanie przez sztukę", „ Bezpieczny w domu, przedszkolu i na ulicy”

Zadania dydaktyczno – wychowawcze
rok szkolny 2018/2019

Październik

1.Dary jesieni.
2.Dbamy o zdrowie.
3.Jesienią w parku i lesie.
4.Zabawy na jesienne wieczory.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich
z aktualną porą roku.
Rozpoznawanie warzyw i owoców i podawanie ich nazw.
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania
i zbierania.
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i ich owoców.
Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie
i nazywanie ich.
Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania się podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.
Wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się; rozumienie znaczenia „zdrowe odżywianie się”.
Rozumienie dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby.
Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału
w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami, rozszerzanie słownika czynnego dzieci.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Posługiwanie się określeniami „twardy”, „miękki”.
Usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną, naklejanie drobnych elementów.
Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Nabywanie odwagi w malowaniu ręką, malowanie do muzyki.
Kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
Utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.

Edukacja matematyczna:
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.
Klasyfikacja.
Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1-3.
Porównywanie liczebności zbiorów; tworzenie zbiorów równolicznych.Dnia 27.09.2018r. w ramach innowacji „W świecie barw – wychowanie przez sztukę” w grupie II zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące grzybów jadalnych i trujących. Dzieci wykonały pracę przestrzenną pt. „Wesołe grzybki”.
1

2

3

4

5
,
6

7


W dniu 25.09.2018r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość pt. „Barwy jesieni”, podczas której wszystkie grupy zaprezentowały piosenkę lub taniec o tematyce jesiennej. Dla dzieci przygotowane były również zadania.
Po południu o godz. 15:00 odbyły się jesienne warsztaty twórcze z udziałem Rodziców. W grupie II dzieci wraz z Rodzicami wykonały prace przestrzenne z zastosowaniem darów jesieni. Nasze piękne prace ozdobiły przedszkolny hol.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


REALIZACJA INNOWACJI „BEZPIECZNY W DOMU, W PRZEDSZKOLU I NA ULICY”
W dniach 17–21.09.2018r. zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Jesteśmy bezpieczni”. Podczas realizacji zajęć dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami warunkującymi bezpieczeństwo w przedszkolu, w domu oraz na ulicy. Dzieci rozpoznawały i nazywały miejsca wyznaczone do przechodzenia przez jezdnię, poznały wybrane znaki drogowe, zapoznały się ze znaczeniem sygnalizacji świetlnej, rozróżniały uczestników ruchu drogowego ( piesi, kierowcy, pasażerowie), zapoznały się z pracą policjanta, jako osoby , która dba o nasze bezpieczeństwo, rozpoznawały kształt koła, układały wzór przejścia dla pieszych, rozpoznawały dźwięki wydawane przez różne pojazdy. W trakcie zajęć dzieci nauczyły się piosenki pt. „Dzieci i światła”, uczestniczyły w zabawach ruchowych związanych z tematem. Dzieci zapoznały się z pojazdami specjalistycznymi oraz poznały ważne numery alarmowe.

We wrześniu w naszej grupie odbyły się zajęcia, podczas których dzieci zostały zapoznane z Kodeksem Grupowym zawierającym zasady bezpiecznego zachowania się w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym.
W dniu 05.10.2018 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie dzieci ze wszystkich grup z Policjantami z CSP w Legionowie. Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się dzieci w domu ( unikanie zagrożeń, nie otwieranie drzwi nieznajomym), w przedszkolu (słuchanie poleceń nauczyciela, przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w sali oraz na placu zabaw) oraz na ulicy (przechodzenie tylko w miejscu dozwolonym, zwracanie uwagi na sygnalizację świetlną, jazda na rowerze pod opieką dorosłych tylko po chodniku, pamiętanie o kasku, odblaskach oraz jazda w foteliku samochodowym z zapiętymi pasami).
.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.


W związku z przeprowadzaną w grupie II innowacją „W świecie barw - wychowanie przez sztukę” w październiku zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące zmian zachodzących jesienią. Dzieci wysłuchały wiersz pt. „ Kolorowy bukiet” B. Lewandowskiej oraz dowiedziały się jakie są charakterystyczne cechy tej pięknej pory roku. Przedszkolaki wykonały również pracę plastyczną pt. „ Barwy jesieni” efektem której były przepiękne jesienne drzewka z kolorowego papieru.
1

2

3

4

5


W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zapraszamy naszych rodziców do czytania dzieciom książeczek. Odkrywamy przed dziećmi piękny świat literatury, uczymy szacunku do książek oraz zachęcamy do samodzielnego sięgania po książeczki.
.

1

2

1

2W poniedziałek 5 listopada nasze przedszkole wzięło udział w Akcji Integracyjnej Dzieci-Rodzice -Nauczyciele pt.„100 krasnali na 100-lecie Niepodległej”. Podczas porannych zajęć dzieci malowały szablony krasnali na kartkach. O godz. 15.00 zaprosiliśmy również Rodziców i Dziadków, którzy razem z dziećmi malowali sylwety krasnali na chodniku przed przedszkolem. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mogli wziąć udział w tej Akcji.
1


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LISTOPAD
1. Listopadowe wspomnienia.
2. Jesienna pogoda.
3. Zwierzęta domowe.
4. Zimno, coraz zimniej.

Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
Utrwalanie nazw zwierząt.
Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt.
Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt).
Podawanie nazw zwierząt futerkowych.
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę).
Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych.
Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie.
Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami, rozumienie słowa opiekun.
Identyfikowanie i określanie własnych emocji, radzenie sobie ze smutkiem i stresem, rozwijanie empatii.
Podawanie nazw członków rodziny.
Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion.
Zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów.
Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych.
Rozwijanie wyobraźni.
Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu.
Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę.
Zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa.
Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
Ćwiczenie mięśni narządów mowy.
Utrwalanie nazw ubrań.
Rozpoznawanie różnych materiałów, posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki.
Posługiwanie się określeniami niższy, wyższy.
Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur.
Rozwijanie umiejętności rysowania.
Interpretowanie muzyki poprzez ruch.
Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych.
Doskonalenie umiejętności śpiewu.
Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej.
Edukacja matematyczna:
Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy, oraz mały, mniejszy, najmniejszy.
Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów.

W listopadzie w związku z przeprowadzaną w grupie II innowacją „W świecie barw - wychowanie przez sztukę” zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące jesiennej pogody. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt. „Kałużowe stworki” za pomocą farb i słomek. Rodzice mogli zobaczyć przepiękne prace swoich dzieci, zawieszona na tablicy umieszczonej przed nasza salą.
1

2

3

4

5


Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień:
1.Grudniowe życzenia.
2.Święta za pasem.
3.Świąteczne tradycje.

Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.
Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – nakrywanie stołu – dodatkowe nakrycie, potrawy wigilijne, składanie życzeń, kulturalne zachowanie się przy stole.
Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie – wspólne ubieranie choinki, pieczenie pierniczków.
Nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych.
Zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych; uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych.
Kształtowanie poczucia empatii i troski.
Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego (historyjka obrazkowa).
Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej - porównywanie kształtów elementów i łączenie ich w pary.
Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej; kształtowanie poczucia estetyki.
Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Edukacja matematyczna:
Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
Porządkowanie obiektów - układanie sekwencji rosnących lub malejących.
Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki.
Odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
Doskonalenie liczenia, porównywanie zbiorów.W tym roku szkolnym cyklicznie będą się odbywać warsztaty prowadzone przez firmę LABOLO pt. „LABO ODKRYWCY – doświadczanie przez
eksperymentowanie”. W dniu 20.XI.2018r. w naszej grupie odbyły się
pierwsze warsztaty pt. „ Gęstość”.
1

2

Dnia 18.12.2018r. w grupie II zostały przeprowadzone warsztaty przez firmę Labolo pt. „Tajemnica mieszanin”. Dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi rodzajami mieszanin oraz dowiedziały się co to jest mieszanina jednorodna i niejednorodna.
1

2

3

4

526 listopada obchodziliśmy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
1

2W grudniu w związku z przeprowadzaną w grupie II innowacją „W świecie barw - wychowanie przez sztukę” zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci wysłuchały opowiadania F. Kobryńczuka pt. „ Wyprawa po choinkę”. Przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawie plastycznej i wykonały pracę pt. „ Zielona choineczka”, przyklejając według własnego pomysłu kulki z waty oraz gotowe elementy wycięte z kolorowego papieru do swoich choineczek. Przepiękne prace dzieci były ozdobą przedszkolnego holu i wprowadzały nas w świąteczny nastrój.
1

2

3


5

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń:
1. Witamy Nowy Rok.
2. Co można zrobić zimą?
3. Święto babci i dziadka.
4. Zimowe mistrzostwa sportowe.
Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.
Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu. Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru. Określanie cech zimowej pogody.
Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie. Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu. Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.
Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe.
Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
Nabieranie wiary we własne umiejętności. Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.
Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.
Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
Eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu.
Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
Edukacja matematyczna:
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.


REALIZACJA INNOWACJI „BEZPIECZNY W DOMU, PRZEDSZKOLU I NA ULICY”.
W ramach realizacji innowacji w styczniu zrealizowany został temat kompleksowy pt. „Bezpieczne zabawy zimowe”. W trakcie zajęć dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Poznały zimowe dyscypliny sportowe, posługiwały się nazwami zimowego sprzętu sportowego.
W dniu 25 stycznia dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Policją Rzeczną w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.
1

2

3

4


Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty:
1.„Baśnie, bajki, legendy”
2.„Bale, bale w karnawale”
3.„W dawnych czasach”
Rozwijanie zainteresowania książką; wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola.
Budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
Wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez nauczyciela.
Rozpoznawanie i podawanie imion/nazw bohaterów znanych bajek.
Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci.
Odróżnianie dobra od zła.
Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe; kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania
o książki.
Rozumienie pojęcia „karnawał”. Podawanie nazw strojów balowych, posługiwanie się pojęciami: „serpentyna”, „girlanda”, „konfetti”.
Poznanie pracy fryzjera – czynności jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.
Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami.
Uczestniczenie w zabawach badawczych – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem; prowadzenie obserwacji.
Zabawa badawcza – poznanie fizycznych właściwości węgla; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; rysowanie węglem.
Poznawanie i określanie właściwości soli; kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne.
Rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych, budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
Rozwijanie ekspresji plastycznej, malowanie dużych powierzchni, doskonalenie posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni – wykonanie maski karnawałowej.
Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną; wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
Udział w zabawach ruchowych; kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał; doskonalenie celności rzutu.
Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabawy.
Edukacja matematyczna:
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy.
Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4; poszerzanie zakresu liczenia.
Określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.


W styczniu w związku z przeprowadzaną w grupie II innowacją
„W świecie barw - wychowanie przez sztukę” zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące zimy. Poprzez zabawy badawcze pogłębialiśmy wiadomości na temat śniegu. Przedszkolaki wykonały również pracę plastyczną pt. „Bałwankowa rodzina” z kolorowego papieru i suchych gałązek brzozy. Rodzice mogli zobaczyć przepiękne prace swoich dzieci, zawieszona na tablicy umieszczonej przed nasza salą.

1

2

3

4

5Dnia 22.01.2019r. w grupie II zostały przeprowadzone warsztaty przez firmę Labolo pt. „Chemiczna stacja przewidywania pogody”. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z terminem: termometr, wiatromierz, deszczomierz, meteorolog.
1

2

3

4

5Dnia 14.02.2019 r. w ramach innowacji „W świecie barw – wychowanie przez sztukę” w grupie II zostały przeprowadzone zajęcia z użyciem masy solnej. Przedszkolaki wykonały pracę przestrzenną pt. „Zaczarowane serduszko”. Masa solna to wspaniały materiał do modelowania dla dzieci. Taka aktywność sprawiła im dużo radości.
1

2

3

4

5

6W dniu 19.02.2019r. odbyły się warsztaty edukacyjne „Labolo Odkrywcy” przeprowadzone w formie pokazu i eksperymentów. Tematem zajęć było „Ciśnienie - tajemnicza siła”, podczas których dzieci zapoznały się z pojęciami: ciśnienie, próżnia oraz zobaczyły, w jaki sposób może działać ciśnienie.
1

2

3

4
Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec:
1. Wynalazki.
2. W marcu jak w garncu.
3. Witaj, wiosno!
4. Porządki w ogrodzie.

Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów.
Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
Zapoznanie z historią żarówki.
Zabawy sensoryczne; poszerzanie słownika o określenia: miękkie, miłe, puszyste.
Rozumienie wieloznaczności słów: kotki i pączki.
Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach.
Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji.
Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
Ćwiczenia grafomotoryczne.
Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.
Rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
Poznanie i rozumienie przysłowia „W marcu jak w garncu”.
Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
Posługiwanie się określeniami: ciepłe, zimne.
Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśniegów, krokusów, tulipanów, hiacyntów.
Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
Poznanie różnych roślin cebulkowych.
Zakładanie zielonego ogródka na parapecie – poznanie etapów sadzenia cebuli.
Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
Wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie.
Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.
Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych.
Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.
Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.
Rozpoznawanie ptaków po ich głosie.
Skonstruowanie telefonu ze sznurka i plastikowych kubków.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
Rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni.
Edukacja matematyczna:
Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów.


20 marca odbyły się zajęcia związane z nadchodzącą wiosną. Dzieci uczestniczyły w zakładaniu wiosennego ogródka w naszej sali.
1

2

3

4

5


Wiosenne warsztaty z udziałem Rodziców – 21.03.2019 r.
1

2


W dniu 19.03.2019r. w grupie II odbyły się warsztaty edukacyjne „Labolo Odkrywcy” przeprowadzone w formie pokazu i eksperymentów. Tematem zajęć były „ Podróże po świecie bez wychodzenia z domu”, podczas których dzieci zapoznały się z pojęciami wulkan i gejzer.
1

2

3


Dnia 28.03.2019 r. w ramach przeprowadzanej w grupie II innowacji „W świecie barw – wychowanie przez sztukę” zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Wiosenne kwiaty – hiacynty”. Dzieci zapoznały się z wyglądem i nazwą hiacynt poprzez wykonanie pracy plastycznej z użyciem popcornu.
1

2

3

4

5

6ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ (3-latki):
Tajemnice książek.
Zwierzęta na wiejskim podwórku.
Wielkanoc.
Dbamy o nasza planetę.
Kształtowanie u dzieci śmiałości i odwagi poprzez prezentowanie przed grupą ulubionej książki. Ośmielanie dzieci do wypowiadania się przed całą grupą.
Rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru.
Rozwijanie zainteresowania książkami. Ukazanie różnorodności tematycznej książek.
Zapoznanie z budową książki, poznanie określeń: okładka, strona, kartka, ilustracja, księgarnia.
Zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek, obrazka oraz wysłuchanego tekstu.
Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich.
Stymulowanie rozwoju mowy, ćwiczenia narządów mowy na zgłoskach, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń.
Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt z wiejskiego podwórka dorosłych i młodych.
Zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik.
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt.
Zapoznanie z charakterystycznymi zwyczajami związanymi z Wielkanocą; wzmacnianie więzi rodzinnych.
Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole.
Poznanie tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, zwrócenie uwagi na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocnego.
Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę, wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu.
Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody.
Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie.
Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.
Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.
Rozwijanie sprawności koordynacyjnej – równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej.
Zachęcanie dzieci do udziału w zabawach ruchowo-naśladowczych.
Doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, podskoku, utrzymania równowagi.
EDUKACJA MATEMATYCZNA:
Doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie.
Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.

Tydzień z Koszałkiem Opałkiem:
„Koszałek Opałek szuka wiosny” – prezentacja opowiadania.
1

2


„Warsztaty czerpania papieru”
1

2


„Nasze prace”
1


Dnia 10.04.2019 r. w ramach przeprowadzanej w grupie II innowacji „W świecie barw – wychowanie przez sztukę” zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” podczas których dzieci malowały farbami i kolorowały pastelami wiejskie zwierzęta.
1

2

3

4

5

6

7


Dnia 16.04.2019r. w grupie II zostały przeprowadzone warsztaty przez firmę Labolo pt. „Niewidzialne cegiełki” w formie pokazu i eksperymentów. Dzieci poznały w jaki sposób można wykryć białka. Podczas zajęć omówiona została również rola białek i zróżnicowanej diety dla zdrowia człowieka.
1

2

3

4


Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne, dlatego też 25.04.2019r. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „ #SegregujeMy”, której celem było:
1. Zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej sposobów segregowania odpadów.
2. Kształtowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska.
3. Wykorzystanie zabawy jako zajęcia sprzyjającego procesowi edukacji.
Podczas przeprowadzonych zajęć przedszkolaki poznały zasady segregacji śmieci, oraz zwiększyły swoją wiedzę dotyczącą ochrony środowiska.
1

2

3

4


Rodzice czytają dzieciom książeczki.
1

2Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj:
1. Praca rolnika.
2. W krainie muzyki.
3. Święto mamy i taty.
4. Dzień Dziecka.
Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu.
Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka.
Podawanie nazw członków rodziny, zauważanie fizycznych podobieństw.
Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków: wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne.
Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń.
Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.
Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.
Poznanie produktów, które powstają z mleka.
Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia.
Zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów.
Poznanie zawodu dyrygenta.
Swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw.
Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi.
Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury.
Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
Zachęcanie do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach.
Rozwijanie motoryki małej.
Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych.
Ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa.
Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabawy z instrumentami perkusyjnymi.
Reagowanie na umówione sygnały.
Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.
Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.
Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu.
Zachęcanie dzieci do udziału w zabawach ruchowo – naśladowczych.
Wzmacnianie mięśni grzbietu.
Edukacja matematyczna:
Porównywanie liczebności zbiorów, odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.Warsztaty LABOLO pt. „Jak widzi nasze oko i po co nam nos?” – 20 maj.
1

2


Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec:
1. Wrażenia i uczucia.
2. Zwierzęta małe i duże.
3. Lato.
4. Wakacje.
Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
Doskonalenie pamięci poprzez naukę krótkich rymowanek.
Zapoznanie ze sposobami radzenie sobie ze smutkiem.
Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.
Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez malowanie, ruch i muzykę.
Poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach.
Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania.
Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.
Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie ruchem wybranych zwierząt.
Poznanie zasad bezpieczeństwa w sytuacji, gdy spotkamy nieznajome zwierzę.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
Rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.
Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy; zrozumienie
podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowanie się do
budynku.
Eksperymentowanie z kolorami; usprawnianie małej i dużej motoryki w zabawach
ruchowych i plastycznych.
Przypomnienie znaczenia wyrażenia „kalendarz pogodowy”; utrwalenie wiedzy na temat
letnich zjawisk atmosferycznych.
Kształtowanie zainteresowania dziełami sztuki.
Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów : morze, góry, las.
Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego, górskiego oraz sposobów
spędzania czasu nad morzem, w górach.
Poznawanie właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.
Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów;
ochrona przed słońcem.
Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.
Edukacja matematyczna:
Określanie cech jakościowych i ćwiczenie umiejętności używania tych określeń.
Kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego
i odwrotnie.

Dnia 20.05.2019r. w ramach innowacji „W świecie barw – wychowanie przez sztukę” w grupie II zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące wiosennych kwiatów. Dzieci wykonały również pracę plastyczną pt. „ Kolorowa łąka” przy użyciu farb i balonów.
.

.

.


Tak świętowaliśmy „Dzień Dziecka” – 31.05.2019 r.
.

.


Dnia 07.06.2019 r. w ramach przeprowadzanej w grupie II innowacji „W świecie barw – wychowanie przez sztukę” dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących mieszkańców łąki. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt. „ Biedroneczki są w kropeczki” przy użyciu farb oraz papierowych talerzyków.
.

.

.

.

.

.10 czerwca odbyło się spotkanie wszystkich przedszkolaków z policjantem z CSP w Legionowie.
Dzieci uczestniczyły w pogadance połączonej z prezentacją multimedialną na temat „Bezpieczne wakacje”.
.

.

. 
Wytworzył: M. Tkaczyk, M. Żbikowska, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 19.09.2018 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 25.06.2019 r., godz. 15.06
Liczba odwiedzin: 1857