-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola

grupa VI

-
Wersja do drukudruk
grupa VI
Innowacje „Przedszkolaki w świecie książek i teatru”, „Kalendarz świąt nietypowych"

W związku z prowadzoną w grupie VI innowacją „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” rozpoczęliśmy cykl „ Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” W piątek 21.09.2018 naszym gościem była mama Adasia, która przeczytała nam bajkę o jeżyku Heleny Bechlerowej. Dzieci z uwagą słuchały historii małego bohatera i wspólnie rozwiązały zagadkę jego poszukiwań. Kolejna książeczka , „Mój przyjaciel policjant”, związana była z naszymi zajęciami dotyczącymi bezpieczeństwa. Jej treść przybliżyła dzieciom trudną pracę policjanta, wspólnie z głównym bohaterem towarzyszyły policji w jej codziennych ważnych zadaniach. Dzieci odgrywały różne scenki związane z udzielaniem pierwszej pomocy, interwencją policji, korzystaniem z numerów alarmowych. Bardzo dziękujemy mamie Adasia za aktywne włączenie się w cykl zajęć „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”.
1

2

3

4


6

7

8W październiku gościliśmy mamę Ali i mamę Antosia, które aktywnie włączyły się w cykl zajęć „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato” . Rodzice naszych przedszkolaków bardzo chętnie biorą udział w zajęciach rozwijających dziecięcą wyobraźnię, koncentrację i pomysłowość.
Mama Ali wprowadziła nas w klimat pięknej, barwnej jesieni czytając opowiadania Włodzimierza Dulemby pt. „Cztery pory baśni- jesień”, a mama Antosia dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń w trakcie lektury o lubianym przez przedszkolaki żółwiku Franklinie i znanym nam wszystkim Słoniu Trąbalskim.
1

2

3

4

5

6


Od października kontynuujemy rozpoczęty w zeszłym roku szkolnym cykl: „Spotkania z książką”. Jest on częścią innowacji „Przedszkolaki w świecie książek i teatru”. Co miesiąc spotykamy się z pracownikami legionowskiej Poczytalni i bierzemy udział w ciekawych zajęciach, podczas których przedszkolaki poznają zasady zachowania się w bibliotece, oglądają jej zbiory, wiedzą w jaki sposób wypożyczyć książkę, jak o nią dbać i szanować, aby ktoś inny też mógł z niej skorzystać. Dzieci słuchają również opowiadań o różnej tematyce i biorą udział w warsztatach plastycznych. W październiku bohaterką naszego spotkania była „Jesień” Małgorzaty Strzałkowskiej , po lekturze której robiliśmy wachlarzowe jeże, zdobiące przedszkolną salę.
1

2

3

4
INNOWACJA PEDAGOGICZNA:
Kalendarz świąt nietypowych

W piątek 28.09.18 r.- obchodziliśmy Dzień głośnego czytania. Dzieci wysłuchały opowiadania o Kasztanku i jego przygodzie. Bawiliśmy się w rytmach jesiennych piosenek. Dary jesieni pomogły nam podczas zabaw matematycznych. Na koniec zrobiliśmy masę solną, z której każdy z nas ulepił własnego kasztanka.
1

2

3

4


Nadal pozostajemy w tematyce pięknej jesieni. Tym razem obchodziliśmy: święto drzewa. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną o florze i faunie lasu. Poznały rolę drzew i lasu w ekosystemie. Na świeżym powietrzu odbyły się konkurencje sprawnościowe, a na koniec dzieci wykonały Drzewko przyjaźni.
1

2

3

4

5
Zadania dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik
Zabawy na jesienne wieczory

• wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
• wprowadzenie litery E
• wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
• wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca
• przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych
• wdrażanie do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów
• utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser
• doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe
• rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych
• wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze
• zabawy przy muzyce
• zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej KlanzaInnowacja „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” grupa VI
Kolejne innowacyjne zajęcia „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” związane były z zabawami improwizacyjnymi , które pobudziły dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Przedszkolaki zainspirowane przyniesionymi rekwizytami samodzielnie wymyśliły scenariusz przedstawienia , przydzieliły sobie role, ustawiły rzędy krzeseł oraz wykonały bilety,
a wszystko po to, aby stworzyć nastrój teatru. Pojawiły się również trzy dzwonki , które przypominały publiczności o rozpoczynający się przedstawieniu. W napięciu oczekiwaliśmy na przygody Czerwonego Kapturka, który wezwał dzielnych strażaków z powodu pożaru w lesie. Historia zakończyła się szczęśliwie , a dzieci mogły się wykazać pomysłowością
i umiejętnością współpracy zespołowej. Będąc na wycieczce w Wilanowie przedszkolaki wcieliły się w rolę króla i królowej, co sprawiło im wiele radości .
1

2

3

4

5

6


„ Dla nas jesień jest wesołą porą roku”, kreatywne zabawy w sali, w ogrodzie przedszkolnym i w lesie.
1

2

3

4

5

6

7

8ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC LISTOPAD

ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ


• rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji
• kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę
• rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę
• wprowadzenie cyfry i liczby 5
• utrwalenie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę
• posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
• wprowadzenie litery y, na podstawie wyrazu buty
• rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w kraju oraz przylatujących na zimę
• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami
• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie
• rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach
• rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazów
• analiza wierszy „Żurawie”, „Gile” i „Śnieg”
• zabawy ruchowe przy muzyce
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierzątKolejne działania podjęte w związku z realizacją innowacji „Przedszkolaki w świecie książek i teatru” związane były z udziałem naszych przedszkolaków w X edycji konkursu „Zdrowie w bajce”. Dzieci z grupy VI przygotowały krótką inscenizację pt. „Pomagamy gdy ważne numery znamy”. Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i teatralne na scenie legionowskiego Urzędu Miasta przed szeroką publicznością.
1

2

3


W grudniu byliśmy już kolejny raz w legionowskiej Poczytalni. Comiesięczne wizyty
w Miejskiej bibliotece to wspaniałe zajęcia edukacyjne pozwalające dzieciom rozwijać wyobraźnię i kształtować przyszłych świadomych czytelników. Tym razem wysłuchaliśmy bajki pt. „Zimowy dzień” M. Christiana Butlera w przekładzie Wandy Chotomskiej. Była to historia jeżyka, który przekonał się jak wielka jest siła przyjaźni. Po wysłuchaniu bajki, dzieci wykonały ciepły domek dla książkowego bohatera. Do przedszkola wypożyczyliśmy książkę w formie audiobooka, czytanej w języku angielskim.
1

2

3

4

5


Zawody naszych rodziców
W grudniu naszym gościem był tata Julii, który opowiedział nam o swojej pracy w telewizji. Dzieci z zaciekawieniem słuchały na czym polega realizacja różnych programów telewizyjnych, a zwłaszcza sportowych, jakie znane osoby pojawiają się w studio, na czym polega praca kamerzystów, realizatorów dźwięku, montażystów, reżyserów i scenarzystów. Tata Julii przygotował prezentację, którą przedszkolaki obejrzały z zaciekawieniem. Spotkanie z panem Grzegorzem zainspirowało dzieci do zabaw tematycznych związanych
z pracą w telewizji. Pojawili się reżyserzy, operatorzy kamer, dźwiękowcy i dziennikarze. Przedszkolaki budowały z klocków kamery, mikrofony,pulpity dźwiękowe, przeprowadzały wywiady i świetnie się bawiły. Serdecznie zapraszamy kolejnych rodziców na zajęcia przybliżające zawody, które wykonują.
1

2

3

4

5

6


Zadania dydaktyczno- wychowawcze na styczeń.

Tematy kompleksowe: Witamy nowy rok. Co można robić zimą? Święto babci i dziadka. Zimowe mistrzostwa sportowe.
TREŚCI PROGRAMOWE DO REALIZACJI:
• rozmowy z dziećmi na temat pożegnania Starego Roku i powitania Nowego Roku- kształtowanie mowy komunikatywnej,
• zapoznanie ze zjawiskiem różnic czasowych,
• poznawanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, tygodni, dni i godzin,
• doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku i ważnych świąt
w kalendarzu,
• rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy, rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami,
• wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
• wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstu czytanego; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę sylabową i głoskową,
• utrwalenie nazw i kształtu figur geometrycznych: koła, trójkąta, kwadratu i prostokąta,
• określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie- eksperymenty
i zabawy ze śniegiem,
• odtwarzanie rytmów ruchowo- słuchowo- wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
• doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka- nauka wierszyków, piosenek i tańców,
• doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła,
• określanie kierunku na kartce papieru,
• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
• wprowadzenie litery S, s na podstawie wyrazu sanki ,
• rozmowy na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
• wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym , porządkowym
i miarowym,
• poszerzenie słownika czynnego i biernego o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
• ćwiczenia i zabawy artykulacyjne,
• doskonalenie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie motoryki małej doskonalenie ręki w ćwiczeniach- malowanie, lepienie, wydzieranie, odwzorowywanie, wycinanie,
• ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała,
• porównywanie liczebności zbiorów,
• utrwalenie znaków+, -, =, <, > oraz sytuacjami, w których się je stosuje,
• ćwiczenia poranne i gimnastyczne, zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe
i dydaktyczne.

 
Wytworzył: D. Bargłowska, M.Gibzińska, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 19.09.2018 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 10.01.2019 r., godz. 11.46
Liczba odwiedzin: 494