-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2019/2020

grupa IV Skrzaty

-
Wersja do drukudruk
grupa IV Skrzaty

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie rysunkowym "Piesek leci". Konkurs polega na zilustrowaniu piosenki.
Technika wykonania pracy dowolna, termin składania prac do 2 grudnia 2019 r.
link do piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=ei_tMwC3Pg

Grupa IV - Skrzaty
Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień:
1. W przedszkolu.
2. Wakacyjne wspomnienia.
3. Jesteśmy bezpieczni.
4. Dbamy o siebie i o środowisko.
Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
Kształtowanie umiejętności przedstawiania się – podania imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
Zapoznanie dzieci z nową salą, znaczkiem imiennym w szatni, sali i łazience.
Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań.
Zapoznanie z ogrodem przedszkolnym i jego wyposażeniem: przypomnienie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy.
Kształtowanie umiejętności współpracy.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych.
Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
Wspólne tworzenie kodeksu grupy.
Wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
Zachęcanie dzieci do swobodnego, komunikatywnego wypowiadania się: na tematy dowolne i podane.
Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata.
Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
Zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazów górskiego i nadmorskiego.
Kształtowanie świadomości ekologicznej.
Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
Wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
Wyrabianie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Edukacja matematyczna:
Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu pojęć matematycznych, zdobytych w grupie młodszej.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania/grupowania przedmiotów.
Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.


We wrześniu dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu oraz poznały zasady ruchu drogowego. Przedszkolaki zapoznane zostały z wybranymi znakami drogowymi. Wybraliśmy się również na pobliskie skrzyżowanie. Celem wycieczki było obserwowanie ruchu drogowego, znaków drogowych, przejścia dla pieszych oraz poruszających się pojazdów. Dzieci ćwiczyły także umiejętność prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Wycieczka utrwaliła wiedzę przedszkolaków na temat ważnego dla wszystkich bezpieczeństwa. Po powrocie do przedszkola dzieci wykonały prace- sygnalizatory świetlne.


W dniu 16 września w przedszkolu odbyły się warsztaty Labolo – doświadczenie przez eksperymentowanie. Zajęcia nosiły tytuł „ Fruwający magnes”. Dzieci utrwaliły pojęcia: naukowiec, laboratorium oraz zapoznały się z pojęciami: magnes, linie pola magnetycznego.
19 września w ramach realizacji programu preorientacji zawodowej
„Poznajemy zawody” wybraliśmy się do pobliskiej apteki. Celem wycieczki było poznanie wyglądu i wyposażenia apteki oraz zapoznanie się z pracą farmaceuty. Pani farmaceutka przybliżyła przedszkolakom specyfikę swojego zawodu, pokazała dzieciom różne maści, krople, syropy, tabletki, które pomagają w walce z chorobą. Podczas miłej pogadanki przypomniała wszystkim przedszkolakom, że pod żadnym pozorem dzieci nie mogą bawić się lekarstwami oraz że lekarstwa możemy brać tylko pod czujnym okiem osoby dorosłej. Na koniec dzieci zostały poczęstowane pysznymi witaminowymi lizakami.
We wrześniu w ramach przeprowadzanej w grupie IV innowacji „ Zdrowo i kolorowo” zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Czystość i higiena na co dzień”. Przedszkolaki poszerzyły swoją wiedze na temat higieny, poznały prawidłową technikę mycia rąk oraz przybory, które służą do zachowania czystości.


20 września w ramach realizacji programu preorientacji zawodowej „ Poznajemy zawody” dzieci dowiedziały się na czym polega praca strażaka i co jest mu potrzebne do jej wykonywania. Podczas zajęć obejrzeliśmy prezentację multimedialną „ Praca strażaka” oraz przypomnieliśmy sobie numery alarmowe. Przedszkolaki odgrywały role dyspozytora i poszkodowanego, a także dowiedziały się jakie informacje należy przekazać, dzwoniąc na numer alarmowy.
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA GR. SKRZATY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

1. Dary jesieni.
2. Dbamy o zdrowie.
3. Jesienią w parku i w lesie.
4. Zabawy na jesienne wieczory.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.
Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.
Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka).
Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
Pobudzanie do działań artystycznych.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:
Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).


„ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
W ramach ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” zapraszamy wszystkich dorosłych do czytania naszym dzieciom książek.
Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi, wychowujmy je w miłości do książek.


21go października odbyły się warsztaty LABOLO pt „ Ciecz, nie ciecz”. Dzieci zapoznały się z pojęciami ‘ciecz” i „ciało stałe” oraz dowiedziały się, co to jest ciecz newtonowska.


W październiku Skrzaty wybrały się na spacer w poszukiwaniu darów jesieni. Zbieraliśmy kolorowe liście, kasztany, żołędzie, jarzębinę, które po powrocie do przedszkola umieściliśmy w naszym kąciku przyrodniczym. Zebrane dary jesieni pomogły nam również podczas zabaw matematycznych.


NA JESIENNYCH ŚCIEŻKACH”
23 października odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość pt. „Na jesiennych ścieżkach”, podczas której wszystkie grupy zaprezentowały piosenkę lub wiersz o tematyce jesiennej. Po południu odbyły się warsztaty twórcze podczas których rodzice, dziadkowie i dzieci wykonali przepiękny strój dla Pani Jesieni z kolorowych liści, żołędzi, kasztanów, jarzębiny oraz jeże z gliny. Dobry humor dopisywał każdemu.
Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad:
1. Listopadowe wspomnienia.
2. Jesienna pogoda.
3. Zwierzęta domowe.
4. Zimno, coraz zimniej.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra.
Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
Wdrażanie do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
Pogłębianie więzi rodzinnej.
Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
Doskonalenie techniki zapamiętywania.
Identyfikowanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych.
Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
Doskonalenie małej motoryki.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
Zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców.
Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody.
Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji dotyczących jesiennej pogody.
Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej.
Edukacja matematyczna:
Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-6.
Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.Od września Skrzaty aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych.
„ Każde dziecko o tym wie.
Chcesz być zdrowy – ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa,
są reguły, jest zabawa …”W roku szkolnym 2019/20 dzieci z grupy Tropiciele i grupy Skrzaty przystąpiły do udziału w objętej honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej Dzieci uczą Rodziców. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć dydaktycznych w przedszkolu. W dniu 08.11.2019 r. w grupach odbyły się pierwsze z cyklicznych zajęć pod tytułem Niepodległa Polska. Poprzedzone one było wspólnym odśpiewaniem hymnu o godzinie 11.11. W trakcie zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną oraz utrwaliły zdobyte wiadomości na temat naszej ojczyzny: nazywały i rozpoznawały symbole narodowe, poznały postacie twórców niepodległej Polski, recytowały wiersz Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka oraz rozmawiały na temat Co to jest patriotyzm? Na zakończenie pokolorowały obrazek przedstawiający godło i flagę Polski, który zabrały do domu, aby pokazać rodzicom.„ BAJKOWE MARZENIA”
W środę 20.11.2019r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w uroczystości pt. „ Bajkowe marzenia” podczas której wszystkie grupy zaprezentowały piosenkę lub wiersz. W tym dniu przedszkolakom poprzebieranym za różne postacie z bajek dopisywał wspaniały humor. Dla dzieci przygotowane były zadania, z którymi sobie świetnie poradziły. Podczas wspólnych zabaw jechaliśmy pociągiem przy piosence „ Witajcie w naszej bajce”, a na zakończenie wypędziliśmy złą czarownicę z krainy bajek.


„ BRZECHWA I TUWIM DZIECIOM”
29 listopada dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie recytatorskim „ Brzechwa i Tuwim dzieciom”, którego celem było rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą, odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich, a także pokonywanie nieśmiałości podczas występów publicznych. Konkurs przebiegł w serdecznej i miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje i podekscytowanie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali brawa, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.


Grupa Skrzatów wysłała listy do Świętego Mikołaja. Wcześniejsza wycieczka na pocztę przydała się do prawidłowego przygotowania listu. Dzieci utrwaliły wiedzę na temat pojęcia „adresat”, wdrażały się do posługiwania się adresem i utrwaliły wiedzę na temat zadań i funkcji urzędu pocztowego. Każdy list był zaadresowany do Świętego Mikołaja, posiadał znaczek i nadawcę. Listy wrzuciliśmy do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej.Grudzień to wyjątkowy miesiąc. To Mikołajki i Boże Narodzenie. To czas rodzinnych spotkań i niezwykłej atmosfery. To czas pomagania i dzielenia się z innymi. 06.12.2019 r. dzieci z grupy Tropicieli oraz Skrzatów oprócz zabawy z Mikołajem, spotkały się wspólnie na zajęciach pt. Pomocne serce w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Dzieci uczą rodziców. Oglądaliśmy prezentację multimedialną i rozmawialiśmy na temat magii świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie zastanawialiśmy się, co oznacza magiczne słowo „pomagać” i w jaki sposób możemy pomagać innym (rodzicom, koleżankom i kolegom). Wiemy już, że pomaganie innym niesie wiele korzyści- nie tylko dla osoby, której pomagamy, lecz także dla nas samych. Na zakończenie spotkania dzieci kolorowały obrazek przedstawiający misia Uszatka i zabrały go do domu, aby opowiedzieć rodzicom o zajęciach pt. Pomocne serce – lekcji o pomaganiu w tak radosnym okresie roku.
Dnia 16.12.2019r. w naszej grupie zostały przeprowadzone warsztaty przez firmę Labolo pt. „ Zegar słoneczny”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się dlaczego mamy dzień i noc oraz zapoznane zostały z pojęciem: ruch obrotowy Ziemi.


Grupa IV - Skrzaty
Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń:
1. Witamy Nowy Rok.
2. Bale, bale w karnawale.
3. Święto babci i dziadka.
4. Co można robić zimą?
 Integracja grupy.
 Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
 Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 Rozwijanie wyobraźni dzieci.
 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.
 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera.
 Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar.
 Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
 Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
 Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych.
 Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
 Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.
 Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
 Kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych oraz okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
 Radzenie sobie z emocjami podczas rozgrywania gier: wygrana – przegrana.
 Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu.
 Usprawnianie aparatu oddechowego u dzieci.
 Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
 Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
 Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód oraz ich cechami i właściwościami.
 Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
 Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
 Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 Doskonalenie umiejętności manualnych.
 Kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz gry na instrumentach perkusyjnych.
 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.
 Kształtowanie umiejętności rzutu oburącz.
Edukacja matematyczna:
 Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
 Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
 Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.

Zbliżają się ferie zimowe, czyli okres wyjazdów i beztroskiej zabawy na śniegu i lodzie, ale to także czas zabawy w domowym zaciszu. By ferie przebiegały szczęśliwie należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W dniu 13.01. odbyły się zajęcia dydaktyczne z cyklu Dzieci uczą rodziców pod tytułem Bezpieczne ferie. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa w domu i poza nim podczas ferii zimowych. Na zakończenie zajęć przedszkolaki pokolorowały obrazki i zabrały je do domu, aby opowiedzieć rodzicom, czego nauczyły się w trakcie zajęć.


W lutym 2020 r. uczestniczyliśmy w zajęciach pt. Młody ekolog w ramach akcji edukacyjnej Dzieci uczą rodziców. Była to fascynująca podróż do świata ekologii. Podczas oglądania prezentacji multimedialnej dzieci starały się odpowiedzieć na pytania:
Jak dbać o środowisko?
Jak segregować odpady?
Co to jest smog?
Czym jest ekologia?
Wiemy już, że możemy dokonywać codziennych wyborów w ten sposób, że nasze najbliższe otoczenie stanie się mniej zanieczyszczone. Codzienne czynności, choć bardzo proste mogą pomóc naszej planecie i stać się kluczem do jej ratowania.


Zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania doskonale sprawdzają się w przedszkolu. Jest to wspaniała zabawa połączona z logicznym myśleniem, nauką, pracą zespołową, dająca wiele uśmiechu i satysfakcji z wykonanych zadań. Przedszkolaki bardzo lubią tego typu zajęcia.


ZABAWY SENSORYCZNE
Domino sensoryczne to świetna zabawa dla przedszkolaków, dzięki której Skrzaty badały różne faktury za pomocą dotyku, ćwiczyły spostrzegawczość oraz kreatywność.


DOBBLE
Dobble to wspaniała gra, która ćwiczy refleks i spostrzegawczość, a przy okazji wzbudziła ogromną falę radości i zainteresowania wśród Skrzatów.


 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 13.08.2019 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 27.02.2020 r., godz. 14.28
Liczba odwiedzin: 1197