-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2019/2020

grupa VI Odkrywcy

-
Wersja do drukudruk
grupa VI Odkrywcy

Innowacjia „Nasze Talenty”

W przedszkolu chcemy uczyć najmłodsze dzieci kreatywności poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań. Ważne jest odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych dzieci, kształtowanie szlachetnej rywalizacji i rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji.
Projekt „Nasze Talenty” obejmie dzieci sześcioletnie, ale do niektórych działań włączone zostaną wszystkie dzieci w przedszkolu i realizowany będzie w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020r.
Autorem projektu jest mgr Maryla Liszkiewicz.
Celem projektu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów, poznanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Projekt pozwoli na:
- umożliwianie dzieciom prezentacji swoich umiejętności na forum grupy (czytanie rówieśnikom, pokazy taneczne, wokalne, prezentacja swojego hobby, prac plastycznych),
- kształtowanie postawy otwartej na nowe wyzwania oraz niwelowanie lęku przed nieznanymi sytuacjami,
- nauka przez działanie , stwarzanie sytuacji w których to dziecko jest sprawcą,
- udział w ciekawych formach zajęć edukacyjnych, do których dzieci nie zawsze mają możliwość dostępu w celu wyrównywania szans edukacyjnych,,
- zwiększenie wiary dziecka w swoje możliwości,
- udział w rożnych formach odbioru kultury sztuki (dziecko odbiorca-dziecko twórca),
- stwarzanie sytuacja dla osiągnięcia sukcesu w trakcie wykonywanych działań, dostosowanie poziomu trudności do możliwości dziecka, Dzieci uczestniczące w projekcie:
- nabywają nowe umiejętności, zwiększają swoją aktywność oraz umiejętności poznawcze, rozwijają zainteresowania,
- podejmują się wyzwań i śmiało przezwyciężają trudności,
- potrafią wykazać się wiedza i umiejętnościami na forum grupy,
- analizują, próbują formować wnioski,
- chętnie uczestniczą w nowych formach działań edukacyjnych Zgromadzona zostanie dokumentacja fotograficzna, filmiki, wytwory pracy dzieci, prace plastyczne, notatki ze spostrzeżeniami zachowań dzieci. Efektem działań w ramach projektu będzie sporządzenie sprawozdania po wykonaniu każdego punktu projektu i przesłanie zdjęć, prac i wytworów dzieci na Ogólnopolski Konkurs pod nazwą „Przedszkole Talentów” organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Projekt „Nasze Talenty” uzyskał pozytywną opinię Rady pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr3 w Legionowie.Temat kompleksowy : W PRZEDSZKOLU.

Zadania
– określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów
– określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
– określanie swoich zainteresowań.
– podawanie wiadomości na swój temat
– utrwalanie znajomości nazw części ciała
- rozpoznawanie swojego imienia wśród innych, przydzielenie szafek indywidualnych w sali, oraz w szatni
– umuzykalnianie dzieci, zabawy przy piosence „Zmysły”
- rozwijanie mowy, rytmiczne dzielenie słów – wprowadzenie pojęcia sylaba.
- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
– poznawanie pracowników przedszkola i pomieszczeń znajdujących się
w budynku
- przypomnienie podstawowych zasad higienicznych
– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie.
- poznawanie świata poprzez zmysły
– rozpoznawanie przed¬miotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.
– rozwijanie sprawności fizycznej
– rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
– ustalanie umów dotyczących zachowania się w przedszkolu – Kodeks przedszkolaka
• Ćwiczenia poranne – zestaw I.
• Zabawy ruchowe: Biegające znaczki; Uszy, nos, czubki pal¬ców; Magiczne gesty; Strach ma wielkie oczy.
• Zabawy muzyczno¬-ruchowe: Taniec części ciała, Rób tak jak ja.
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw I


Temat tygodnia: Moja droga do przedszkola.

Zadania:

„Środki transportu” – poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
– poznawanie znaczenia pasów itd.
• Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie.– zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego
• Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Przejście przez ulicę”.– rozwijanie mowy
• – rozwijanie sprawności fizycznej
• Zabawy przy piosence „Ruch uliczny.” – umuzykalnianie dzieci
• Zabawy z kołem– zapoznanie się z figurą geometryczną – kołem
• Wykonanie pracy plastycznej „Znak drogowy”– rozwijanie sprawności manualnej
• Rozmowa na temat: Samochody specjalistyczne. – zapoznanie się z rolą samochodów specjalistycznych
• Zapoznanie się z nazwą miesiąca – wrzesień

• Ćwiczenia poranne – zestaw III.
• Zabawy ruchowe: Uwaga, sygnalizacja!; Zielone, idź, czerwone: stój; Stań przy kole; Ruch uliczny.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Przechodzimy przez ulicę.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw II.
Temat tygodnia: Jesienią w sadzie.

Poznajemy przyrodę Jesień
– rozpoznawanie drzew owocowych po owo¬cach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
– nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wy¬branych z nich
– poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
- W sklepie z owocami - Wycieczka do sklepu z owocami.
- O jak osa - Wprowadzenie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
- Utrwalanie znajomości litery o.
- W sadzie jesienią- Zabawy przy piosence
- W sadzie jesienią– umuzykalnianie dzieci
– rozwijanie sprawności fizycznej
Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
Nasza edukacja matematyczna
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr
- 1 owoc, 2 owoce - Wprowadzenie zapisów cyfrowych liczb 1 i 2.
- Moje ulubione owoce – wydzieranka z kolorowego papieru.
- Pomagamy zrywać owoce. Historyjka obrazkowa– rozwijanie myślenia przyczynowo--skutkowego
Ćwiczenia poranne – zestaw V.
Zabawa ruchowa kształtująca posta¬wę ciała – Zrywamy jabłka.
Zabawa ruchowo¬-naśladowcza Przez różowe okulary.
Zabawa ruchowa Zbieramy owoce.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw III.


Temat tygodnia: Moja rodzina

Zadania:
• Wprowadzenie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. M jak mama
• Utrwalanie poznanych liter. Uczymy się czytać .
Elementarna nauka czytania – rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
Podawanie informacji, ja¬kie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
– określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
– podawanie powiązań między członkami rodzi¬ny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty
– wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom.
• Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej Rodzinka.– rozwijanie mowy
• Zabawy przy piosence Moja rodzina. – umuzykalnianie dzieci
• Wazonik dla mamy i taty – wylepianie plasteliną małej butelki po soku.– rozwijanie sprawności manualne
• Zapoznanie się z figurą geometryczną – kwadratem.
Nasza edukacja matematyczna. Rozwijanie intuicji geometrycznej
– nazywanie figur geometrycznych.
• Wykonanie swojego (prostego) drzewa genealogicznego.
Drzewo Genealogiczne - zapoznanie się z historią własnej rodziny.
Wzmacnianie więzów w rodzinie
– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
– tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
• Rozmowa na temat zawodów rodziców.
• Ćwiczenia poranne – zestaw VII.
• Zabawa muzyczno¬-ruchowa „Rodzinna gimnastyka.”
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Co robi mama?”
• Zabawa ruchowo-naśladowcza „Pracujemy razem.”
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw IV. – wyzwalanie i inspirowanie aktywności


Odkrywcy na spacerach
Sześciolatki bardzo lubią wyjścia poza teren przedszkola. 18 września poszliśmy obserwować ruch uliczny na skrzyżowaniu. Dzieci mogły przyglądać się różnym pojazdom, przemieszczającym się po drodze, zapoznały się z sygnalizacją świetlną, oglądały mijane znaki drogowe oraz patrzyły na zachowanie pieszych na przejściu przez ulicę. Mam nadzieję. że po wycieczce dzieci już wiedzą jak przechodzić bezpiecznie przez ulicę.


1 października wybraliśmy się do sklepu z owocami. Odkrywaliśmy bogactwo i różnorodność owoców krajowych i egzotycznych. Okazało się, że dzieci doskonale znają nazwy sprzedawanych w sklepiku owoców i warzyw, potrafią je rozpoznać. Pani ekspedientka była tak miła, że podarowała dzieciom po bananie. Mam nadzieję, że przedszkolaki chętniej będą je zjadać wiedząc, że są źródłem wielu witamin.
Na zakończenie realizacji tematu o owocach odkrywaliśmy twórczość i kreatywność dzieci podczas układania kompozycji owocowych na talerzach. Wytwory owocowe wyglądały bardzo apetycznie i świetnie też smakowały.Odkrywcy bawią się w kodowanie.
Od 11.X do 18.X nasza grupa dołączyła do akcji Code Week.
Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. W ramach tego Europejskiego Tygodnia Kodowania pobawimy się z ozobotami, dzieci zaprogramują drogę do pokonania przez mini robota, a przy okazji utrwalą poznane litery i cyfry. Spróbują zakodować bajki, ułożą magiczne kwadraty (tzw. sudoku) oraz zakodują na macie do kodowania drogę np. kotka do myszki.Jesienne warsztaty w grupie Odkrywców.
23 października mieliśmy gości w przedszkolu. Przyszli rodzice, dziadkowie, aby razem z dziećmi pobawić się przy tworzeniu jesiennych prac plastycznych. Dzieci piosenką zaprosiły wszystkich do stołów, zachęciły do wykonania jesiennych bukietów z kwiatów, liści, jarzębiny, do malowanie farbami i wykonania jesiennego drzewa. Popołudnie okazało się bardzo twórcze i powstało wiele ciekawych artystycznych wytworów.Genialny Sześciolatek
Dzieci z grupy Odkrywców wzięły udział w konkursie „Genialny Sześciolatek”, którego autorem jest wydawnictwo Synapsa z Łodzi. Celem konkursu było przygotowanie przedszkolaków do nauki w szkole poprzez ćwiczenia grafomotoryczne oraz sprawdzenie ich wiedzy i umiejętności. Uczestnicy samodzielnie wykonali różnorodne zadania zawarte w arkuszach konkursowych, opracowanych przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Czekamy na wyniki pracy dzieci.12-15 XI 2019r.
Temat tygodnia: Pada deszcz
Jesień
Listopad – liść opadł
• Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Listopad. – rozwijanie mowy
– obserwowanie zmian zachodzących w przy¬rodzie późną jesienią,
występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły,
obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
– wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
Wędrówka kropelki wody
• Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Wędrówka kropelki wody.
Co pływa? Co tonie? Zabawy badawcze – Co pływa? Co tonie?– budzenie zainteresowania przyrodą nie¬ożywioną
• Zabawy przy piosence Taniec w deszczu.– umuzykalnienie dzieci
Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od¬czytywanie.
D jak dom
• Wprowadzenie litery d – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Ćwiczenia utrwalają¬ce poznane litery.
Pada deszcz, wieje wiatr
• Listopadowa szaruga – zapoznanie się z nową techniką: mokre na mokrym.
– rozwijanie sprawności manualnej
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr.
Rozwijanie intuicji geometrycznej
– nazywanie figur geometrycznych.
• Zapoznanie się z figurą geometryczną – prostokątem.
• Ćwiczenia poranne – zestaw XI.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Mały deszczyk, duży deszcz.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Słońce – deszcz.
• Zabawy ruchowe: Deszcz i kałuże, Prze¬skocz kałużę.
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw V. – rozwijanie sprawności fizycznej
– aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych


Spotkanie ze stomatologiem.

27 listopada gościem dzieci z najstarszej grupy była ciocia Hani pani Marta Zwierzchowska. Pani Marta na co dzień pracuje w gabinecie stomatologicznym, ale tego dnia w przedszkolu chętnie opowiedziała dzieciom o swojej pracy i cierpliwie odpowiadała na wszystkie pytania Odkrywców. Przedszkolaki miały kolejną okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady higieny jamy ustnej, doskonalić sposób prawidłowego mycia zębów i przekonać się o konieczności kontrolowania zębów u stomatologa, aby cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem przez długi czas. Dzieci otrzymały od gościa dyplomy pamiątkowe. Dziękujemy za wizytę.

Temat tygodnia: Zdrowie naszym skarbem 25-29 XI.2019r.

Dbałość o higienę
– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących
w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
– dbanie o higienę po¬przez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
Uśmiechnij się do sera
• Zabawy przy piosence Uśmiechnij się do sera.
• Zabawa plastyczna Wymarzona witamina.
– umuzykalnienie dzieci
– rozwijanie sprawności manualnej
Zdrowa żywność
– spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczanie napojów gazowanych)
– przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie. K jak kot
• Wprowadzenie litery k – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Utrwalanie poznanych liter.
Zdrowe odżywianie
• Słuchanie wiersza L. Łącz Zdrowe odżywianie
– rozwijanie mowy
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
• Rozmowa na temat praw dzieci – z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
Nasza edukacja matema¬tyczna
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr.
Znamy różne figury – ćwiczenia klasyfikacyjne.
• Ćwiczenia poranne – zestaw XII.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Zdrowy taniec.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Spaceruj tak jak ja.
• Zabawa ruchowa Warzywno-owocowa sałatka witaminowa.
• Zabawa orientacyjni-porządkowa Reagowanie na ruchy rąk.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VI.– rozwijanie sprawności fizycznej„Brzechwa i Tuwim Dzieciom”- konkurs recytatorski
Dawno w naszym przedszkolu nie było takiego wydarzenia. 29 listopada chętne dzieci z każdej grupy mogły wystąpić przed pozostałymi przedszkolakami recytując wybrany wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Na scenie pojawili się reprezentanci od najmłodszych bywalców przedszkola po sześciolatki. Wielu naszych artystów założyło strój adekwatny do recytowanego utworu. Pojawił się więc na przykład Pan Hilary, Kaczka Dziwaczka, Murzynek Bambo, a także kucharka, biedroneczka czy Samochwała. Przygotowanie dzieci do występu leżało po stronie rodziców i w tym momencie kierujemy serdeczne podziękowania w ich stronę za poczynione starania. Nasi artyści musieli wykazać się wielką odwagą, aby pokonać swoje lęki, obawy, wstydliwość, skromność, nieśmiałość i wystąpić przed tak dużą publicznością. Dlatego zostali wszyscy nagrodzeni wielkimi oklaskami oraz dyplomami i książkami.
Gratulujemy uczestnikom konkursu.
Konkurs to część innowacji „Nasze Talenty” , której autorem jest Maryla Liszkiewicz.
 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 13.08.2019 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 02.12.2019 r., godz. 13.01
Liczba odwiedzin: 567