-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Z życia przedszkola 2020/2021

grupa V TROPICIELE

-
Wersja do drukudruk
grupa V TROPICIELE

Dnia 23.09.2020 r. w ramach przeprowadzanej w grupie V innowacji „Mali matematycy” zostały przeprowadzone zajęcia pt. „W krainie figur”.
Wprowadzanie dzieci w świat matematyki, obrazowanie pojęć przestrzennych i poznawania figur geometrycznych w formie zabawy, to dokonały pomysł, aby zachęcić je do nauki i zgłębiania wiedzy.
Matematyka w przedszkolu to więcej niż tylko nauka liczenia. Ważny element stanowi także geometria. Odkrywanie pojęć z zakresu geometrii przez dziecko jest bezpośrednio związane z jego życiem codziennym. W tym okresie dziecko w poznawanych przez siebie płaskich figurach geometrycznych akceptuje jedynie te, których kształty odzwierciedlają znane mu przedmioty, a więc przede wszystkim koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt. Ten istotny dział edukacji matematycznej poznały dzieci z grupy Tropiciele. Przedszkolaki potrafią już nazwać podstawowe figury geometryczne oraz odnajdują je w otaczającym świecie. Umiejętnie manipulują figurami tak, aby wyrazić swoje wyobrażenie rzeczywistości. Tematem przewodnimi uławiającym poznanie świata figur było najbliższe otoczenie dzieci. Poprzez samodzielne działanie Tropiciele wykonali geometrycznego pajacyka.


„RUCH TO ZDROWIE”
Ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu, poza dobrą zabawą, mają na celu pozytywne wpływanie na rozwój ruchowy i motoryczny dziecka. Wiedzą o tym Tropiciele, którzy zawsze z wielkim zaangażowaniem w nich uczestniczą.
Marzena Szczepańska „Gimnastyka”

Gimnastyka to podstawa
i dla zdrowia, ważna sprawa.
Ręce w górę, potem w bok
i do przodu wielki skok.
A gdy zrobisz ukłon nisko,
wiedz, że sukces jest już blisko.1 października odbyły się zajęcia z zakresu innowacji pedagogicznej „Ciekawe dlaczego?”. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Tematem zajęć była woda. Dzieci dokonując i obserwując doświadczenia odkrywały właściwości wody. Tropiciele dowiedzieli się jak powstaje deszcz jak również tworzyliśmy go w szklance. Odgadywali zagadki dźwiękowe. Sprawdzaliśmy, które przedmioty toną, a które pływają i dlaczego. Badaliśmy substancje, które rozpuszczają się w wodzie bądź nie. Rozmawialiśmy na temat „Co by było, gdyby na świecie zabrakło wody”.


30-go września w naszym Przedszkolu obchodziliśmy pierwszy z dni „Koszałkowo – Kolorowo” - POMARAŃCZOWY DZIEŃ . W tym dniu pojawiły się same pomarańczowe przedszkolaki – i nie tylko one. Panie również dołączyły do wspólnej zabawy. Nie zabrakło pomarańczowych atrakcji. Tropiciele brali udział w zabawach ruchowych i matematycznych, odgadywali zagadki, śpiewali piosenki i tańczyli. Z wielką ochotą poznawali pomarańczowe warzywa i owoce wszystkimi zmysłami. Na koniec każdy wykonał z pomarańczowych pasków papieru pomarańczę 3D. Wszyscy świetnie się bawili i marchewkę polubili.


W dniu 21 września w grupie Tropicieli obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Dzieci miło spędziły dzień. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy, bawiliśmy się z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Odbyły się również zawody sportowe. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał medal.Dnia 21.09.2020r. dzieci z grupy Tropiciele uczestniczyły w zajęciach badawczych pt. „Dlaczego mydło usuwa brud?”, podczas których dowiedziały się co to są bakterie i jak ważne jest mycie rąk. Przeprowadzone zostały również doświadczenia dzięki którym przedszkolaki obserwowały które mydło lepiej myje ręce: w kostce, czy płynie oraz czego boją się zarazki.Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień dla dzieci z grupy TROPICIELE:
1. Witamy w przedszkolu
2. Przedszkole – drugi dom
3. Uliczne sygnały
4. Jesień w lesie (w parku)
• Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
• Zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas pobytu dzieci w przedszkolu. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny.
• Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.
• Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
• Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem.
• Rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach.
• Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej.
• Rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach.
• Rozpoznawanie i nazywanie części ciała.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji.
• Rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów.
• Zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji.
• Rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni.
• Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.
• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.
• Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
• Zapoznanie z wybranymi drzewami.
• Rozwijanie umiejętności liczenia.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Rozwijanie orientacji przestrzennej.
• Budowanie świadomości dzieci na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 10.09.2020 r., godz. 11.30
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 16.10.2020 r., godz. 08.50
Liczba odwiedzin: 669